עברית

עברית

משרד בוטיק לחקירות פרטיות, ברישיון משרד המשפטים

שירותי המשרד למוסדות ולפרטיים (בישראל ומחוצה לה):

מודיעין
עסקי
חשיפת
הונאות
מעקבים מסוגים
שונים
בדיקת רקע
ומהיימנות
חקירות
כלכליות
חקירות
בינלאומיות
ייעוץ
בטחוני
איתור
נעדרים
איתור יצירות
אומנות
חקירות עברות
צווארון לבן
חקירות
סייבר